Bli en bättre älskare med hjälp av TAO

Jolan Chang har ägnat sitt liv åt att tillfredsställa kvinnan och har kallats för kärlekens mästare!. Han har löst det vi alla drömmer om: att kunna älska hur länge som helst – och göra alla kvinnor lyckliga! Han har skrivit en bok i ämnet, så läs boken – och sätt igång!

kärlekens Tao

Jolan Chang vill lära oss ett nytt sätt att älska. Hans tankar kanske låter revolutionerande, men bygger på en gammal kinesisk tradition som kallas kärlekens Tao. Det viktigaste i kärlekens Tao är att mannen måste lära sig att kontrollera sin utlösning och inte få utlösning så ofta. Kanske det även kan hjälpa mot för tidig utlösning för dem som har problem med det.

– Kärleken är den enda njutningen vi har som inte kostar något, som inte behöver tillagas. Allt som behövs är frisk kropp, men precis som med fina hjärnor är de få som kan använda dem.

Jolan Chang hävdar att utlösningen inte alls är nödvändig för att en man ska bli tillfredsställd. Tvärtom är upplevelsen av ett samlag mycket större när mannen slutar att oroa sig för sin utlösning. Själv spiller han sin säd, varannan, var tredje månad. Och påstår sig älska varje dag, varje kväll. Sju dagar i veckan.

– Att älska hundra gånger utan sädesuttömning är en bra regel. Och en kvinna kan också känna tillfredsställelse utan orgasm. Har en man lärt sig kärlekens Tao, kan han älska mycket och hur ofta kvinnan vill. Ingen kvinna behöver då gå omkring och vara otillfredsställd.

Kärlekens TAO

Julan tycker att orgasmens roll är överdriven. Säger att män ofta har en statisk syn på kvinnans orgasm, den blir ett måste. För en del män har den samma betydelse som en ny bilmodell varje år. Jolan Chang talar gärna bildspråk. Det gör han också i sin bok om kärlekens Tao. En bok som blivit översatt till franska, spanska, tyska, holländska., danska och svenska.

Boken tog honom fem år att skriva. För Jolan är perfektionist och är noga med orden. Han skrev fem versioner innan han blev nöjd. Han blev den framgångsrika författaren och fick en plats i solen.

Nu lyssnar människorna på mig och tror på mina idéer. Tidigare var det si och så med den saken. Jag skrev boken därför att jag tror att vi verkligen behöver en sådan här bok. Vårt kärleksliv är inte tillräckligt. För många människor nästan helt obefintligt. För det har visat sig att kvinnor vill ha mer kärlek än vad männen kan ge.

Kärlekens Tao är nödvändig att praktisera för den som vill vara frisk och bli gammal, hävdar Jolan Chang och de gamla kinesiska forskare och läkare som han stöder sina teser på.

Den som får utlösning ofta förlorar också sin kraft. Och ju äldre man blir, desto färre utlösningar ska man ha.

– Kärleken har gett mig en seg, en stark och en ung mans kropp. När folk ser mig i bara byxor är det ingen som tror att jag är så gammal som 60 år. Kärleken håller mig evigt ung. Kärleken kommer att ge mig långt och lyckligt liv. Själv är jag helt lycklig, antagligen en av den lyckligaste i världen. Jag avundas ingen, jag är inte svartsjuk och jag önskar ingen makt.

I sin bok lär Jolan Chang ut de rent praktiska metoderna för hur man lär sig kontrollera utlösningen. Han beskriver hur man undviker impotens, föreslår ställningar och mycket annat. Men det är allt annat än pornografi. Boken används i undervisningen vid ett USA:s största universitet. Unversity of California i Los Angeles. Han understryker också kontrollerad utlösning är en effektiv preventivmetod.

En kvinna som älskar med en man som behärskar Tao, behöver aldrig vara orolig för att bli med barn. Kvinnan slipper också alla farliga preventivmedel, säger Jolan och varnar för p-piller och säger att endast kondom och skum ofarliga.

Mr Chang kom till Sverige från Kina, via USA, via Kanada. Han kom hit för att titta gamle kungens kinesiska samling. Och han kom för att stanna. Jag bodde i Kanada tidigare, men där fanns ett pollen som jag var allergisk mot, så jag stannade här. För här finns en bra atmosfär, en bra omgivning. Här har jag kunnat praktisera mina teorier utan att någon lägger sig i, säger Jolan. I Kina skulle det vara omöjligt att skriva en sådan har bok. Där är de så puritanska idag att de inte ens skulle våga tala om de här problemen. Och fastän taoismen som filosofi är djupt rotad hos kineserna praktiseras knappt kärlekens Tao, berättar Jolan.

En av den kinesiska läkekonstens fäder, Sun S’ su-Mo – han föddes år 581, levde i 101 år och uppfann vaccin mot smittkoppor – har satt upp regler för hur ofta män kan ha utlösning. En tjugoåring kan ha det var fjärde dag, en trettioåring var åttonde dag, en fyrtioåring var tionde dag, en femtioåring tjugonde och en sextioåring bör inte alls ha utlösning, skriver han. Ja, men jag vill inte ha fasta regler utan det beror på hur bra man mår för övrigt. Egna kärlekspartners har han. Många.

Mina kvinnor har aldrig varit äldre än 45 år. De yngre kvinnorna passar mig bättre, de är starkare, orkar mer. Och kvinnorna mellan 20-30 år behöver älska sju till nio gånger i veckan.

Det finns ju så mycket annat som tar tid, arbete och barn?- Men man behöver exempelvis inte ägna så mycket tid åt mat. De flesta lägger säkert ner tre timmar varje dag på att laga mat och äta. Dessutom äter många alldeles för mycket, säger Jolan Chang. Jolan Chang; en kines som vill att vi ska pussas, kramas och smekas mer. En kines som inte vill att männen ska spilla sin säd i tid och otid.

TAO kan hjälpa en med sexlivet

Tao är en naturlig vishet som växte fram för många tusen år sedan. Ingen vet exakt när, men på 500-talet f. Kr. samlade Lao Tzu dess grundsatser i en bok som han kallade Tao Te Ching. Han är också känd för flera citat. Boken omfattar något mer än 500 ord, vilket förmodligen gör den till det kortaste av världslitteraturens stora verk. Den har översatts till många språk och det finns mer än trettio versioner enbart på engelska. Varje översättare har uppfattat och tolkat Lao Tzus ord något olika.

Det grundläggande i den taoistiska filosofin är tron att energi och rörelse är källorna till allt liv. I tingens universella ordning är vi människor blott små obetydliga och sårbara varelser. Om vi inte befinner oss i harmoni med dessa källor – naturens oändliga kraft – kan vi inte hoppas på att existera länge. Detta är den väsentliga tesen i Tao Té Ching. Tao är naturens oändliga kraft. Taos filosofi är att hålla ut. För att följa Tao måste man vara avspänd och naturlig för att kunna bli en del a denna oändliga kraft. Det var ursprungliga naturliga filosofi av klokhet, bevarande och anpassningsförmåga som Kärlekens Tao utvecklades.

Det finns tre grundläggande principer som skiljer Kärlekens Tao från andra studier av kärlekslivet. Man måste förstå dess principer riktigt innan man kan behärska dem.

 1. Den första principen innebär att mannen måste lära sig att finna de intervall för sädesuttömning som passar hans ålder och hans fysiska kondition. Det kommer att stärka honom så att han kan älska närhelst han och hans partner så önskar och att fortsätta samlaget (eller återuppta det) till dess att kvinnan uppnått full tillfredsställelse.
 2. Den andra principen innebär en revolution för västerländskt tänkande. De gamla kineserna trodde inte att sädesuttömning – särskilt då okontrollerad uttömning – var det mest extatiska ögonblicket för mannen. När han väl inser detta kan han upptäcka andra och större njutningar i erotiken. Detta kommer i sin tur att göra det lättare öfr honom att kontrollera sin sädesavgång.
 3. Den tredje principen – som är mycket betydelsefull på ett annat sätt – innebär att kvinnans tillfredsställelse är av största vikt. Detta är redan väl känt i västlandet genom arbeten av Kinsey och senare västerländska sexologer. Deras resultat har på senare år fått ännu större spridning genom de olika kvinnorörelserna och giltigheten i deras teser betvivlas nu knappast längre.

Su Nu ChingHur viktigt det var att älska för det gamla taoisterna kan vi se i denna dialog ur Su Nu Ching:

Kejsar Huang Ti: ”Jag är trött och disharmonisk. Jag är dyster och orolig. Vad skall jag göra åt detta?”

Su Nu: ”All svaghet hos mannen måste tillskrivas ett felaktigt sätt att älska. Kvinnan är starkare till sitt kön och sin konstitution är mannen, liksom vattnet är starkare än elden.

Huang Ti: ”Hur kan mannen iakttaga sin kvinnas begär och tillfredsställelse?”

Su Nu: ”Det finns tio kännetecken. Mannen måste iakttaga dem och veta vad han bör göra.

De tio kännetecknen är:

 1. Hennes händer av jade håller honom om ryggen, hennes underkropp rör sig. Hon sträcker ut tungan och slickar honom för att hetsa upp honom. Detta visar att hon är starkt upphetsad.
 2. Hennes välluktande kropp ligger utsträckt och alla hennes lemmar är utsträckta och orörliga och hon andas häftigt genom näsan. Detta visar att hon begär att han skall förnya sina stötar.
 3. Hon öppnar sina händer för att leka med den sovande mannens hammare av jade. Detta visar att hon hungrar efter honom.
 4. Hennes blick fladdrar och hennes ögonbryn skälver och hennes röst är skrovlig när hon mumlar smeksamma ord. Detta visar att hon njuter oerhört av det.
 5. Hon fattar tag i sina fötter med händerna och öppnar sin Jadeport på vid gavel.
 6. Hennes tunga sticker ut som om hon vore till hälften i sömn eller svagt berusad. Detta visar att hennes blygd trängtar efter djupa och grunda stötar och att hon vill att de skall utföras med kraft.
 7. Hon sträcker ut fötter och tår och försöker hålla kvar hans hammare av jade inne i sig men hon är inte säker på hon vill att han skall stöta. Samtidigt mumlar hon med låg röst. Detta visar att Yins tidvatten är inne.
 8. Plötsligt vet hon vad vad hon vill och vrider sig litet i veka livet. Hon svettas lätt och samtidigt och ler samtidigt. Detta visar att hon ännu inte är helt tillfredsställd.
 9. Den ljuva känslan har redan infunnit sig och hennes njutning stegras. Hennes Yin flödar. Hon håller honom hårt. Detta visar att hon ännu inte är helt tillfredsställd.
 10. Hennes kropp är het och fuktig av svett. Hennes händer och fötter är avslappnade. Detta visar att hon nu är fullständigt tillfredsställd.”

Dessa kännetecken är beskrivna in i minsta detalj vilket otvivelaktigt visar att de taoistiska läkarna studerade frågan intensivt. Vi har också skäl att anta att en tredje person måste varit närvarande för att i vetenskapligt syfte observera kvinnans reaktion i varje fas av kärleksakten. Vi vet också att vissa ställningar krävde tre deltagare och på så vis bör man ha kunnat inhämta en del kunskaper.

Hemligheten med ett framgångsrikt kärleksliv ligger hos paret självt och i att de inte har några hämningar när det gäller att experimentera. Rygga inte tillbaka inför er partners i idéer eller förslag. Att älska på samma sätt varje gång kan jämföras med att äta bröd och mjölk varje mål, varje dag. Man skulle mycket snabbt trött på denna enformiga diet.  Man överdriver inte om när man säger att de olika ställningarna är kärlekens krydda. Utan alla dessa variationer skulle kärleken inte vara en så omstörtande upplevelse. Kanske något att tänka på nästa gång du träffar någon här via sexannonser.eu, på knullkontaktnu.com eller kanske på någon annan sajt med sexkontakter.